Huggormbitt

Symptomer på huggormbitt

Smerte og raskt utvikling av en kraftig hevelse på snutepartiet eller på en labb er de vanligste symptomene på huggormbitt. Ofte kan en også se selve bittet som to stikksår etter ormens huggtenner, men dette kan være vanskelig å finne i tett pels. Hvor alvorlig symptomer som oppstår avhenger både av hundens størrelse og hvor på kroppen den er bitt. En liten hund vil få i seg mer gift i forhold til kroppsvekten og er derfor mer utsatt for alvorlig forgiftning. Enkelte huggormbitt kan være “tørre”, dvs at det ikke sprøytes inn gift. Huggormgiften består av ulike giftstoffer som blant annet kan ødelegge røde blodceller og veggen i blodkarene, dette kan føre til sjokkutvikling og lokal blodproppdannelse.  Ved alvorlig forgiftning blir hunden slapp, får rask pust, bleke munnslimhinner, hjertebank og blodig urin. Giften kan også skade nyrer og lever og kan føre til kronisk lever- og/eller nyresvikt. I verste fall kan huggormbitt føre til dødsfall.

Hva kan jeg gjøre selv?

Alle hunder som er bitt av huggorm skal raskest mulig til veterinær. Det er viktig at hunden holdes i ro, ved bevegelse vil giften spres raskere i kroppen spesielt om den er bitt i et bein. Hvis mulig bør hunden bæres, er den for tung til dette bør den ledes rolig i bånd. La bittstedet være i fred.

“Huggormtabeletter”

Mange hunder bærer en såkalt “ormeknapp” med en ormetablett i halsbåndet. Dette er i virkligheten en vanlig kortisontablett (prednisolon) og er på ingen måte en motgift, men kan redusere hevelser noe. Det er ikke lenger anbefalt å bruke disse tabelettene da det ikke er bevist noen positiv effekt av disse ved ormebitt og de kan gi en falsk trygghet.

Behandling hos dyrlegen

Hunden undersøkes og det gjøres en vurdering av allmenntilstand og alvorlighetsgraden av forgiftningen. I de fleste tilfeller vil hunden oppstalles på klinikken for overvåkning og ofte igangsettes intravenøs væskebehandling. Dette for å stabilisere hundens tilstand, motvirke sjokkutvikling og for å minske eventuelle senskader på lever og nyrer. Ved svært alvorlig forgiftning vil det også bli gitt antiserum som er en direkte motgift mot huggormbitt.